AMPAQuè és l'ampa?
És la forma més efectiva que tenim els pares i mares dels alumnes de l'Escola d’agrupar-nos i organitzar-nos. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment, des de la que podem desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació d'aspectes referents a l'educació, per tal d'aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles.

La tasca de les AMPA esdevé cada cop més important en la nostra societat: organitzadora de serveis complementaris, col·laboradora i vigilant davant les responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l'ensenyament.L'AMPA la formen TOTS els pares i mares dels alumnes que es fan socis de la mateixa (vegeu com fer-se soci?). L'Assemblea de Socis és l'òrgan suprem de govern de l'associació. Un soci és un pare, mare o tutor d’alumne del centre que ha pagat la quota d’associat. Tots els associats tenen dret a vot. L'AMPA necessita socis actius, amb drets i deures reflectits en els estatuts de l'AMPA.

Tanmateix, perquè l'AMPA pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (Junta Directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea. Així la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l'associació. 

Actualment els càrrecs de la Junta Directiva són els següents: 
 • Presidència: Núria Pagès
 • Secretaria:   Sara Bover
 • Tresoreria:   Sònia Xuclà
 • Vocals:  Laura Romero, Eva Vázquez, Betty Ramirez, Sílvia Hipòlit, Cristina Cabarrocas, Laia Collell

Què fem?

La Junta Directiva, un grup obert dels socis voluntaris que ens reunim periòdicament. Les activitats que es desenvolupen són :


 • Coordinar l’oferta de les activitats extraescolars de l’escola (consulteu el bloc)
 • Gestionar, coordinar i fer el seguiment del servei de menjador (consulteu el bloc)
 • Coordinar l’organització de casals: de Nadal, de Setmana Santa, de juny (a les tardes) (consulteu el bloc)
 • Coordinar el serveis d’acollida matinal i migdia (consulteu el bloc)
 • Coordinar la compra de llibres de text amb descomptes per als socis
 • Col·laborar amb el Programa de reutilització de llibres de text (de 1r a 6è)
 • Col·laborar i/o preparar les festes del curs: castanyada, visita dels patges i festa de fi de curs
 • Contribuir en l'adquisició de material lúdic, condicionament dels patis i altre material docent i esportiu que necessita l'escola (vegeu exemples al bloc de l’escola)
 • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l’escola
 • Demanar subvencions
 • Mantenir contactes amb l’Ajuntament, AMPAs d’altres escoles, associacions i entitats vinculades al món educatiu, etc.


Aquestes tasques es duen a terme, amb voluntat desinteressada, per part de tots els pares i les mares que formen part de la Junta Directiva de l’AMPA. 

Us animem a col·laborar activament en l’organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència i suport com a membres de la Junta directiva, voluntaris durant les activitats i projectes que s’organitzen, o bé amb els vostres suggeriments. 

Per tal de ser més efectius en el treball, ens organitzem en una sèrie de comissions, que ens permet organitzar i gestionar el juncionament de la Junta, els serveis, projectes i activitats que ofereix l'AMPA.

 • COMISSIÓ EXTRAESCOLARS: Encarregada de l'organització de les activitats extraescolars adreçades als alumnes de l'escola.
 • COMISSIÓ DE FESTES: Col·labora amb activitats festives com la castanyada, la visita dels Reis d’Orient, fi de curs, etc.
 • COMISSIÓ DE MENJADOR: Gestiona i coordina el servei de menjador de l’escola i s’encarrega de transmetre les valoracions dels pares i les mares de l’AMPA a l’empresa de càtering i/o del monitoratge.

Com contactar-nos?

Podeu adreçar-vos a nosaltres a través de:
-   la bústia de l’AMPA col·locada a l’entrada de l’escola,
-   l’adreça electrònica ampa.elrodonell@gmail.com, o bé
-  en cas de ser temes específics d’una comissió podeu adreçar-vos directament a una de les vocals de la comissió corresponent.

Tot allò que s’enviï serà tractat a la reunió de Junta posterior a la data de rebuda. Us animem a participar i contribuir aportant idees i suggeriments de millora per el bon funcionament de l’escola.


Com fer-se soci?

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim ja que la realització de les activitats comporta unes despeses econòmiques. Els diners provenen fonamentalment de les quotes que paguen els pares i mares de l'associació. La quota anual de la nostra AMPA és de 40 €, per família associada a l’AMPA, independentment del nombre de fills que tingui a l’escola. D’aquesta quota, 5 € són els que es traspassen al programa de reciclatge de llibres de l'escol, pel fons econòmic destinat a comprar els llibres que es necessiten cada any. El pressupost de l'AMPA s’inverteix també, entre d’altres, en comprar joguines pel pati per cada cicle i altre material per l'escola i per col·laborar en la preparació de les festes i activitats anteriorment citades.


Generalment, la quota anual es paga abans de l'inici de curs (juliol). La Junta Directiva envia una circular amb la informació sobre com procedir i el termini de pagamant.


Descarregueu el formulari 

d'inscripció/renovació clicant aquí.