Documentació

ASSEMBLEES DE SOCIS

Curs 2012 - 2013
     Assemblea general ordinària i extraordinària, del 12 de desembre del 2012 (acta)

Curs 2013 - 2014
     Assemblea general ordinària, del 16 de gener del 2014 (acta)

Curs 2014 - 2015
     Assemblea general ordinària, del 21 de maig del 2015 (acta)

Curs 2015 - 2016
     Assemblea general ordinària, del 30 de maig del 2016 (acta)

REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Curs 2011 - 2012
     Reunió 1, del 30 d'agost del 2011
     Reunió 2, del 4 d'octubre del 2011
     Reunió 3, del 10 d'octubre del 2011
     Reunió 4, del 19 de novembre del 2011
     Reunió 5, del 28 de març del 2012
     Reunió 6, del 11 de juny del 2012


Curs 2012 - 2013
     Reunió 1, del 2 d'octubre del 2012
     Reunió 2, del novembre del 2012
     Reunió 3, del 14 de novembre del 2012
     Reunió 4, del 28 de març del 2013
     Reunió 5, del 22 de juny del 2013
     Reunió 6, del 26 de juliol del 2013

Curs 2013 - 2014
     Reunió 1, del 24 de setembre del 2013
     Reunió 2, del 3 de gener del 2014
     Reunió 3, del 19 de juny del 2014

Curs 2014 - 2015
     Reunió 1, del 27 de febrer del 2015
     Reunió 2, del 20 de abril del 2015

Curs 2015 - 2016
     Reunió 1, del 29 de gener del 2016
     Reunió 2, del 11 de març del 2016
     Reunió 3, del 4 de maig del 2016

Si voleu consultar les actes de les reunions poseu-vos en contacte amb la Secretària de la Junta Directiva (Sara Bover).